Formulario de búsqueda

Un any més la platja de Piles ostenta el guardó de la "Bandera Blava"- Un año más la playa de Piles ostenta el galardón de la "Bandera Azul".
Aquesta bandera és el distintiu que atorga anualment la fundació europea d'Educació Ambiental a les platges i ports que compleixen una sèrie de condicions ambientals i instal•lacions. Per comunitats autònomes, lidera el nombre de platges amb bandera blava la Comunitat Valenciana, amb 132 ensenyes. Aquest guardó no fa que, des de l'ajuntament i la regidoria de Turisme, deixem treballar i de lluitar per aconseguir que, la Demarcació de Costes de València, faça cas a les nostres peticions per regenerar la nostra platja i tindre-la en les millors condicions per a l'època estival. No obstant això, l'ajuntament i la regidoria de Turisme, són conscients de les condicions en què es troba l'arena a la nostra platja i mostra d'aquesta preocupación es que s'està adequant els accessos a aquesta amb fons propis. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Esta bandera es el distintivo que otorga anualmente la fundación europea de Educación Ambiental a las playas y puertos que cumplen una serie de condiciones ambientales e instalaciones. Por comunidades autónomas, lidera el número de playas con bandera azul la Comunidad Valenciana, con 132 enseñas. Este galardón no hace que, desde el ayuntamiento y la concejalía de Turismo, dejemos trabajar y de luchar para conseguir que, la Demarcación de Costas de Valencia, haga caso a nuestras peticiones para regenerar nuestra playa y tenerla en las mejores condiciones para la época estival. Sin embargo, el ayuntamiento y la concejalía de Turismo, son conscientes de las condiciones en que se encuentra la arena en nuestra playa y muestra de esta preocupación, es que se están adecuando los accesos a esta con fondos propios.
15/05/2018