Formulario de búsqueda

L'ajuntament de Piles junt amb l'empresa Aquaplag continuen amb l'aplicació de tractaments per al control de plagues. El ayuntamiento de Piles junto con la empresa Aquaplag continúan con la aplicación de tratamientos para el control de plagas.

 

L'ajuntament, sabedor dels problemes que poden ocasionar aquests insectes, ha intensificat les actuacions al nostre municipi a dues setmanes mensuals per a intentar erradicar o controlar la proliferació d'aquests. 

En cas que els veïns siguen sabedors de llocs on hi ha focus puntuals de qualsevol tipus d'insecte agrairíem que ens ho comunicaren per a poder actuar directament sobre la zona indicada.

Per a qualsevol incidència posar-se en contacte amb el departament de Bustia del Ciutadà, a l'e-mail: bustiadelciutada@ajuntamentpiles.es

 

 

El ayuntamiento, sabedor de los problemas que pueden ocasionar estos insectos, ha intensificado las actuaciones en nuestro municipio a dos semanas mensuales para intentar erradicar o controlar la proliferación de estos.

En caso de que los vecinos sean sabedores de lugares donde hay focos puntuales de cualquier tipo de insecto agradeceríamos que nos lo comunicaran para poder actuar directamente sobre la zona indicada.

Para cualquier incidencia ponerse en contacto con el departamento de Buzon del Ciudadano, al e-mail: bustiadelciutada@ajuntamentpiles.es